Thông tin liên hệ: 

Email: [email protected]

Địa chỉ: KĐT Crown Villas, 586 CMT8, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên