Thẻ: Cô Hồn

Cô hồn, hay còn gọi là cô hồn dã quỷ, là một khái niệm trong tín ngưỡng dân gian và Phật giáo của người Việt Nam. Cô hồn thường được hiểu là những linh hồn không có người thân cúng tế, không nơi nương tựa, hoặc chết oan uổng, chết đường chết chợ, không được siêu thoát. Những linh hồn này thường được cho là lang thang, vất vưởng và có thể gây ra những điều không may mắn cho người sống

Bài viết mới