Thẻ: Cô Bơ

Cô Bơ, còn được gọi là Cô Bơ Thoải, là một trong những vị Thánh Cô được thờ cúng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt Nam

Bài viết mới