Thẻ: dòng họ

Dòng họ là một tập hợp các cá nhân có cùng một tổ tiên chung, được liên kết với nhau qua các thế hệ thông qua mối quan hệ huyết thống. Các thành viên trong một dòng họ thường có cùng một họ (hay còn gọi là họ tộc), và dòng họ thường được tổ chức theo một cấu trúc gia đình mở rộng, bao gồm nhiều thế hệ sống cùng nhau hoặc gần nhau.

Bài viết mới