Thẻ: Gà mái gáy

Gà mái gáy là một hiện tượng hiếm gặp và có thể được giải thích bằng các yếu tố sinh học. Mặc dù có những quan niệm dân gian cho rằng hiện tượng này là điềm báo không tốt, nhưng từ góc độ khoa học, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên và không có gì đáng lo ngại

Bài viết mới