Thẻ: Gãy Đũa

Gãy Đũa chỉ tình huống khi chiếc đũa trong cặp đũa bị gãy. Đây là một hiện tượng có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và cũng mang theo một số ý nghĩa văn hóa và tâm linh.

Bài viết mới