Thẻ: Mệnh

Trong phong thủy và tử vi, “mệnh” có thể hiểu theo hai nghĩa:

  1. Mệnh trong ngũ hành: Đây là yếu tố cơ bản để xác định bản mệnh của mỗi người, dựa trên năm sinh âm lịch. Có 5 mệnh chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, tương ứng với các yếu tố tự nhiên. Mỗi mệnh có những đặc điểm tính cách, màu sắc và vật phẩm tương sinh, tương khắc khác nhau.
  2. Mệnh trong bát trạch: Còn được gọi là “cung mệnh” hoặc “bản mệnh”, là một khái niệm phức tạp hơn, kết hợp giữa ngũ hành, bát quái và phương vị. Mệnh bát trạch được xác định dựa trên năm sinh và giới tính, có tổng cộng 8 cung mệnh khác nhau. Mỗi cung mệnh có những hướng tốt, hướng xấu và màu sắc phù hợp riêng.

Bài viết mới