Thẻ: thắp hương

Thắp hương là một nghi thức quan trọng trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là trong các tôn giáo và tín ngưỡng Á Đông như Phật giáo, Đạo giáo, và tín ngưỡng dân gian. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tôn kính và tưởng nhớ đến các vị thần, tổ tiên, mà còn là một cách để cầu nguyện và gửi gắm những ước nguyện của con người

Bài viết mới