Thẻ: Tinh Tà

Tinh tà (hay còn gọi là yêu tinh) được hình thành từ các linh hồn của các con thú dữ: hổ, báo, cáo, chồn, rắn …

Bài viết mới