Thẻ: Vong Linh

Vong linh là một khái niệm quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo, đặc biệt là ở Việt Nam. Đây là linh hồn của người đã khuất và có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người sống. Việc cúng bái và thờ cúng vong linh là cách để thể hiện sự kính trọng, tưởng nhớ và cầu mong sự bảo trợ, bình an từ các vong linh

Bài viết mới