Thẻ: Âm Binh

Cô hồn rất dễ bị tinh tà khống chế hay các thầy pháp sư đi bắt về để phục dịch. Các thầy pháp sư giỏi đi bắt các cô hồn để biến họ thành âm binh

Bài viết mới