Thẻ: Tam Phủ Công Đồng

Tam Phủ Công Đồng là một hệ thống thờ cúng các vị thần, thánh mẫu và các vị thần linh khác, được tổ chức theo ba phủ chính, mỗi phủ đại diện cho một yếu tố tự nhiên hoặc một khía cạnh của cuộc sống

Bài viết mới